homepage
rieten production process accessoires workshops
prijslijst over ons reactie's contact links
 


Rieten aanpassen

JuraReeds verzorgt op aanvraag workshops in het aanpassen
van rieten voor professionals, conservatoria, muziekscholen (ook voor docenten) en privé groepen van gevorderde amateurs.

De Workshop bestaat uit twee gedeelten. Eerst is er een presentatie waarin de theorie wordt uitgelegd en aspecten van het riet aanschouwelijk worden gemaakt.

Daarna gaan we samen aan de slag met het bijwerken van de door
de deelnemers zelf meegebrachte nieuwe rieten. De benodigde
vijltjes worden door JuraReeds verstrekt.

Het resultaat is een groter inzicht in het functioneren van het riet en wordt geleerd om een riet
m.b.v. een betrouwbare testmethode en met weinig en betaalbaar gereedschap te perfectioneren.
Goede rieten worden hierdoor fantastisch, matige rieten worden goed en slechte rieten worden bruikbaar.

Neem contact op voor meer informatie.

Mondstuk/riet optimalisering

JuraReeds verzorgt workshops voor kleine groepen spelers en docenten voor hulp bij het maken van keuzes voor de vele mogelijkheden van mondstuk/riet combinaties.

Deze workshop wordt ingeleid met een presentatie waarbij uitgelegd wordt wat de verschillende mogelijkheden zijn en waarom. Er wordt veel uitgelegd over mondstukken, rieten en ook vooral over de
werking van de combinatie riet/mondstuk als toongenerator.

In het tweede gedeelte worden bepaalde combinaties gedemonstreerd en kunnen de deelnemers deze combinaties zelf proberen. Ook wordt
kort, het belang van tonnen en bekers behandeld.

Deze workshop is ideaal bij het maken van beslissingen voor keuzes van mondstukken en rieten. Niet alleen is deze workshop behulpzaam voor het maken van een keuze voor de spelers zelf, maar ook voor het adviseren van leerlingen op alle niveaus.

Neem contact op voor meer informatie.
 

e-mail JURA REEDS